Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Rozcestník pro žáky a rodiče

K elektronické žákovské knížce se můžete přihlásit odkazem vpravo, pro bližší informace (omlouvání, ovládání, klasifikace) přejděte na tuto stránku.

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog Mgr. et MgA. Barbora
Čechová
informace ŠP
Vých. poradkyně 1. stupně Mgr. Eliška Budišová  
Vých. poradkyně 2. stupně,
kariérové poradenství
Mgr. Lenka Hradilová  
Metodik primární prevence Mgr. Daniel Moškoř informace MPP
Speciální pedagog Mgr. Kateřina Kupčová  

Jak u svých dětí předcházet problémům s drogami a jak je překonávat, pokud nastanou – brožurka pro rodiče (pdf)

Kontakty pro pomoc v zoufalé situaci (doc)

Výchovné a kariérové poradenství

Další užitečné odkazy