Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Školní družina

Informace ŠD: Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny bude probíhat v těchto termínech:

 • 1.9. 2023 od 8.00 do 16.00 v prostorách školní auly (příchod hlavním vchodem přes vrátnici).
 • 4.9. 2023 od 7.30 do 13.00 v prostorách školní družiny (příchod hlavním vchodem přes vrátnici).

Provoz školní družiny začíná 4. 9. 2023 v 8.30pouze pro žáky zapsané 1.9. (žák při příchodu do družiny odevzdá řádně vyplněný zápisní lístek).

Žáci zapsaní 4. 9. mohou nastoupit do družiny nejdříve od 5. 9.

Provoz ŠD:

 • 4. 9.: 8.30-15.00
 • od 5. 9.: 6.00-8.00, po skončení výuky do 16.30.

 

Navýšení úplaty za školní družinu:

Vážení rodiče,

s účinností od 1. 2. 2023 dochází k navýšení úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 300 Kč měsíčně za jedno dítě.

Úplata je splatná pouze převodem na účet školy č. 179010830/0300, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen.

V případě, že je vaše dítě přihlášeno do školní družiny, můžete úplatu za září až prosinec 2023 v celkové částce 1 200 Kč zasílat na účet školy 179010830/0300 (do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení dítěte – úplata ŠD) nejpozději však do 30. září 2023.

Mgr. Lukáš Synek, ředitel

 

Kapacita: 150 žáků

5 samostatných oddělení

PROVOZ ŠD:

 • ranní 6:00-7:45 hodin
 • odpolední 11:40-16:30 hodin

Hala pro školní družinu bude ve středu a v pátek od 13.30 do 15.00 hodin, hala začíná od 9. 9., úbory dát dětem do šatní skříňky.

ÚPLATA V ŠD: 300 Kč za měsíc (od 1. 2. 2023)

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pondělí: Neposeda

 • L. Janíčková (sudý týden, aerobic) a Mgr. D. Papřoková (lichý týden, hudební), od pondělí 18. 9. 2023, 15.00-16.00 h., max. 10 dětí na skupinu, zdarma. Hudebně-taneční kroužek.

Úterý: Malý kuchtík

 • Bůžková a Bc. A. Cihlářová, od úterý 19. 9. 2023, 15.00-16.30 h., max. 12 dětí (2.-5. třída), cena 400 Kč/pololetí.

Středa: Pohybová přípravka

 • L. Janíčková, od středy 20. 9. 2023, 15.00-16.30 h., max. 15 dětí, zdarma.

Čtvrtek: Relaxační kroužek s pejsky

 • L. Janíčková, od čtvrtku 21. 9. 2023, 6.30-7.30 h., max. 15 dětí, zdarma.

Čtvrtek: Šikulka

 • Bůžková a Mgr. M. Manďáková, od čtvrtka 21. 9. 2023, 15.00-16.30 h., max. 10 dětí (2.-5. třída), cena 100 Kč/pololetí.

Nabídka zájmových kroužků vám bude zaslána na Bakaláře nejdříve ve středu 6. 9. 2023 v ranních hodinách. Rozklikněte odkaz a vyplňte formulář. Vyplněním formuláře přihlašujete závazně své dítě do vybraného kroužku. Počet dětí v jednotlivých kroužcích je omezen, proto bude brán zřetel na pořadí příchozích odpovědí.

Vychovatelky ŠD 

DOPROVOD ŽÁKA NEVSTUPUJE DO BUDOVY ŠKOLY!!!

(výjimku do 15. září 2023  má doprovod žáků 1. tříd –  pouze na ranní družinu)

6:00 – 7:30 hodin – příchod žáků pouze zadním vchodem (zvonit na zvonek ŠD)

11:40 – 14:00 hodin – příchod i odchod pouze hlavním vchodem přes vrátnici

14:00 – 15:00 hodin – NEZVOŇTE, probíhá řízená činnost

15:10 – 16:30 hodin – odchod žáků pouze zadním vchodem

Vždy nahlaste své příjmení i příjmení žáka.

Dodržujte tento rozpis.

Děkujeme, vychovatelky ŠD

NABÍZÍME:

 • samostatné prostory školní družiny

 • rozmanitou činnost (výtvarnou, pracovní, přírodovědnou, sportovní, společenskou)

 • návštěva filmových představení ve Vlasti

 • sportovní vyžití v hale naší školy

 • možnost využití venkovního hřiště

 • zájmové kroužky školní družiny

Sdělení zákonným zástupcům – omluvenky

V případě, že omluvenka do ŠD není řádně vyplněna, nelze žáka z družiny uvolnit. Omluvenku vyplňují pouze zákonní zástupci, nikoli žák, sourozenec či jiný člen rodiny. Omluvenka musí být čitelná, nepřepisovaná. Pokud je chybně na omluvence vyplněn datum, čas či neoznačen způsob odchodu, nelze omluvenku akceptovat. V tomto případě vychovatelka není povinna na tuto skutečnost telefonicky upozornit zákonné zástupce a žák odchází z družiny dle údajů vyplněných na zápisním lístku.

Děkujeme, že dbáte o bezpečnost svých dětí.

Vychovatelky ŠD

Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings