Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Školní družina

5 oddělení školní družiny. Kapacita 150 žáků

Provoz ŠD:

 • ranní 6:00-7:45 hodin
 • odpolední 11:40-16:30 hodin

Platba za ŠD:

 • 200 Kč za měsíc (platba v září za září-leden a v únoru za únor-červen)

Nabízíme:                 

 • samostatné prostory školní družiny
 • rozmanitou činnost (přírodovědnou, sportovní, výtvarnou, pracovní, společenskou)
 • akce školní družiny:
  • návštěva filmových představení ve Vlasti
  • 2x týdně sportovní vyžití ve sportovní hale
  • naší školy (fotbal, míčové hry)

   

 • možnost využití venkovního hřiště
 • zájmové kroužky školní družiny
 • canisterapie – jediná na ZŠ ve FM
 • možnost psaní domácích úkolů po 15. hod.
 • zájmové kroužky
  • relaxační kroužek s pejsky (PO)
  • atletická přípravka (ST)
  • Malý kuchtík (ČT)