Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Školská rada

Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci, 2 členy pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel. Funkční období rady jsou 3 roky.
Jednací řád školské rady

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků:

Voleb se zúčastnilo 161 oprávněných voličů, tj. 26,97% z celkového počtu 597 oprávněných voličů.

Členy školské rady za zákonné zástupce žáků při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 byli zvoleni:

Kamila Bílková a Jiří Prokop.

Výsledky voleb do školské rady za pedagogické pracovníky:

Voleb se zúčastnilo 46 oprávněných voličů, tj. 92% z celkového počtu 50 oprávněných voličů.

Členy školské rady za pedagogické pracovníky při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 byli zvoleni:

Mgr. Zbyněk Velčovský a Mgr. Jana Herecová.

Členy školské rady za zřizovatele při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 byli jmenováni:

Mgr. Natália Toflová a Bc. Renata Hrstková

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování;
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
  • schvaluje školní řád;
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozborům hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
  • projednává inspekční zprávy ČŠI;
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Informace školské rady:

 

Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings