Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

GDPR

V souladu s Článkem 37 Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) jmenovala Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Mgr. et Mgr. Bc. Hanu Vitáskovou
pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na pověřence:
E-mail: FM@viavis.cz

Plné znění GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů