Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Akce družiny

Jsme jedna rodina

Celé září se v naší družině neslo v rodinném duchu.  Stejně jako každý rok, i letos jsme přivítali nové prvňáčky. Pro seznámení s novými kamarády si vychovatelky připravily akci pod názvem Jsme jedna rodina. V hale měly děti možnost si společně zatančit a zahrát hry.

Všem se akce líbila a už teď se těší na další.

Vychovatelky ŠD

Výtvarná soutěž městských školních družin

Jako každý rok, tak i letos dne 6. 2. se naše družina zúčastnila výtvarné soutěže městských školních družin. Děti malovaly obrázky na téma „Cestujeme po světě“. Soutěže se zúčastnili: Lucie S. 1. A, Vanesa K. 2. B, Neea H. 3. B, David Č. 4. C, Markéta M. 5. A. Neea z 3. B se v konkurenci 8. škol umístila v kategorii 3. tříd na krásném druhém místě. Všem zúčastněným děkujeme a Neei gratulujeme.

Paralypiáda

V lednu 2020 se žáci školní družiny věnovali paralympiádě. V jednotlivých odděleních tomuto tématu věnovali besedy ale i praktické ukázky. Vše vyvrcholilo 24. 1. 2020 společnou akcí v hale, kde si žáci vyzkoušeli, jaké je to chodit poslepu, fungovat jen pomocí nohou nebo jen s jednou rukou. Žáci byli velmi soutěživí a akce se jim líbila.

Vychovatelky děkují za účast a aktivitu.

Tvoření s rodiči – vánoční dílny

V pátek 13. 12. se v prostorách ŠD od 16-19 hodin uskutečnila akce společného tvoření rodičů a dětí. Tématem byly Vánoce. Děti si za pomoci rodičů vyrobily svícen, závěsnou dekoraci, vlněný stromeček a mohly si vyzkoušet ubrouskovou techniku. Akce se konala poprvé a účast byla hojná. Dle ohlasů rodičů i dětí se povedla a všem se tvoření líbilo.

Vychovatelky tímto moc děkují za účast a dobrovolné příspěvky. Vybrané finance budou použity na nákup odměn pro děti. Přejeme všem krásné svátky.

Čertoviny

V pátek 6. 12. se sportovní hala proměnila v čertovský rej. Žáci a žákyně se převlékli do kostýmů čertů a andělů a společně soutěžili v družstvech. Byla pro ně připravena disciplína Běh s kopytem, Přikládání pod pekelný oheň nebo Čertův řetěz. Podle nadšených výrazů se čertovské odpoledne líbilo a my těšíme se na další rok!

Malý doktor

V průběhu listopadového Malého doktora se děti ze školní družiny prostřednictvím maminky žáka 3.B seznámily s profesí zdravotní sestry na metabolické jednotce intenzivní péče v Ostravě.

V rámci našeho projektu nám přiblížila zásady první pomoci, ukázala dětem různou obvazovou techniku, kterou si mohly navzájem vyzkoušet. Starší žáci si mohli vyzkoušet masáž srdce na figuríně. Děti si nacvičily i modelovou situaci, kdy samy telefonovaly na záchrannou službu a měly komunikovat s dispečerkou.

Toto odpoledne bylo pro všechny děti přínosem; získané znalosti budou dále rozvíjet, aby se v případě potřeby uměly správně rozhodnout a jednat.

Paní Gančarčíkové velmi děkujeme za čas, který nám věnovala a za příjemné a poučné odpoledne.

Hallowenské odpoledne

V pátek 1. 11. se uskutečnila ve školní hale akce – Halloweenské odpoledne. Hala naší školy ožila strašidelnými maskami, které si děti samy přinesly. Vychovatelky pro děti připravily různé taneční soutěže za doprovodu hudby. Děti tak měly možnost se pobavit, zasoutěžit si a také zatančit. Za své masky a výkony dostaly sladkou odměnu.

Děti ze školní družiny poznávaly psí nosework

V pátek 18. října se děti ve školní družině seznámily s pejsky tak trošku jinak. Poznaly, že kromě relaxační činnosti, na niž jsou zvyklé, mohou být pejskové užiteční také jinak a provádět tzv. nosework, tedy práci nosem. 

Zúčastnilo se 75 dětí školní družiny.

Paní instruktorka Kateřina Milatová se svým zlatým anglickým kokršpanělem Ronym dětem představila své pomocníky: Lenku se zlatou retrívřicí Corou a Zdenka s hnědou labradoří slečnou Glórií.

Nejprve si děti zahrály na pejsky a zkusily, jak hafíkům voní hledané skořicové a pomerančové silice. Poté děti pomáhaly vzorky uschovat do jednoho ze šesti boxů. Pejskové se při pátrání a značení správného úkrytu pravidelně střídali. Po náčichu hledané silice byl pejsek odměněn a vydal se pátrat a označit správný úkryt. Napachovaný knoflíček byl uschován na různých místech, např. za žebřinami. Při nálezu byli pejskové odměněni potleskem dětí.

Ty vůbec nezůstávaly stranou, vzorky měly uschovány i ve svých nohavicích – psí nosy se jim však oklamat nepodařilo.

Závěrem se děti s pejsky pomazlily a odměnily je pamlskem. Rozloučení se psími kamarády bylo pro obě strany velmi obtížné. Budeme se tedy těšit na další spolupráci.

Říjen-Indiánskou stezkou

11. října odpoledne se naší halou rozléhal křik malých indiánů. Na šesti různých stanovištích si děti mohly vyzkoušet svoji sílu, rychlost, odvážnost, mrštnost, přesnost a obratnost, což jsou vlastnosti, které pravý indián musí mít. Chuť soutěžit a všechno si vyzkoušet byla tak velká, že některá stanoviště si děti prošly vícekrát.

 

Září-Jsme jedna rodina

Rok se s rokem sešel, je září, a my jsme opět v družince přivítali nové prvňáčky. Aby se všichni lépe poznali, připravily vychovatelky pro děti akci Jsme jedna rodina. V hale si děti společně zasoutěžily ve smíšených družstvech, ve kterých pod vedením svých starších kamarádů, plnily zadané úkoly.

ATLETICKÝ TROJBOJ ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Dne 5. 6. 2019 se na Základní škole Jana Čapka ve Frýdku-Místku konal Atletický trojboj školních družin, kterého se zúčastnilo i 9 žáků naší družiny.
Opět se soutěžilo v hodu kriketovým míčkem, skoku z místa a běhu na 50 m.
Umístění:
1. místo dívky 2. třída Alžběta Chudá
2. místo dívky 4. třída Kateřina Ungrová
3. místo dívky 3. třída Dominika Murínová

Gratulujeme k zisku medailí.

Květnové akce školní družiny – Máme rádi zvířata

Dne 23. 5. 2019 proběhla ve školní družině oblíbená akce – Máme rádi zvířata. Děti si tento den s sebou přinesly do družiny své domácí mazlíčky a připravily si o nich krátké povídání. Ve ŠD si tak děti měly možnost prohlédnout mnoho zajímavých zvířátek, mezi kterými nechyběli křečci, morčata, potkani či králíci. Dále se zde mohli žáci blíže seznámit s různými plemeny psů, mezi kterými dominoval svým obrovským vzrůstem Timur, kříženec brazilské fily a labradora. Své příznivce si však našla i čivava, nejmenší psí plemeno na světě, nebo americký stafordšírský teriér a další. K vidění zde byl i ještěr agama vousatá nebo papoušek korela chocholatá a další. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

DUBNOVÉ akce školní družiny

Ve čtvrtek 25. dubna proběhla v naší družině soutěž ŠKOLNÍ DRUŽINA MÁ TALENT. Soutěž měla čtyři kategorie- tanec, tanec- pokročilí, zpěv a hra na hudební nástroj. Všichni účastníci byli velice šikovní a nebylo jednoduché rozhodnout o vítězích, proto děkujeme naší tříčlenné porotě za jejich nelehký úkol. Také děkujeme všem těm, kteří se podíleli na přípravě. Vítězům gratulujeme a těšíme se na příští rok.

ÚNOROvé akce školní družiny

Ve čtvrtek 28. 2. proběhla výtvarná soutěž městských školních družin na ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 2254. Děti malovaly na téma „Piráti“. Na tomto tématu pracovaly společně. Výtvarné soutěže se zúčastnili: Ester Z. 1. B, Alžběta Ch. 2. A, Dominika M. 3. B, Adam K. 4. C a Viktorie H. 5. B.


Lednové akce školní družiny

V měsíci lednu proběhla v naší hale akce Paralympiáda. Děti si mohly na chvíli vyzkoušet, jaké to je žít s nějakým handicapem. Soutěžily ve smíšených družstvech v nelehkých soutěžích, kde na chvíli postrádaly jednu či druhou končetinu, sluch, zrak…

V den vysvědčení si pro děti vychovatelky připravily Karnevalový rej-noc ve škole. V 18 hodin se děti sešly ve škole, povečeřely, připravily si pelíšky na spaní. Pak se oblékly do karnevalových kostýmů a rej mohl začít. Chvíli se tančilo, chvíli soutěžilo. Po reji v tělocvičně se děti po trojicích vydaly na stezku odvahy po škole. Nakonec následovala pohádka na dobrou noc a večerka. Noc proběhla v klidu, všechny děti byly příjemně unavené a spaly až do rána.


Listopadové akce školní družiny

V pondělí 26. 11. proběhla v družině ve spolupráci s panem Václavem Kerlem a jeho manželkou, výtvarná dílna Malování na hedvábná přáníčka. Děti si vytvořily dvě přáníčka s motivem tulipánu, motýla nebo srdíčka.

V pátek 30. 11. se uskutečnila v hale školy akce Čertoviny, odpoledne plné soutěží, zábavy a tance. Vychovatelky si připravily pro děti zábavné soutěže na stanovištích. Některé děti si přinesly pěkné masky a na chvíli se proměnily v neposedné čertíky a roztomilé andílky.


Podzimní akce školní družiny

V září proběhla v naší hale velká seznamovací akce dětí všech oddělení školní družiny, pod názvem Jsme jedna rodina. Děti byly rozděleny do 5 smíšených družstev pod vedením kapitánů – jejich starších kamarádů. Soutěžilo se v různých sportovních a dovednostních soutěžích.

V měsíci  říjnu děti  ve školní družině tvořily na téma Indiáni. V každém oddělení vznikly velmi pěkné výrobky, které si děti navzájem prohlédly.  Menší děti vybarvovaly omalovánky s indiánskými motivy, vyráběly čelenky a totemy, starší děti si vyrobily indiánské amulety, týpí a velkou postavu Indiána.

První listopadový den si vychovatelky pro děti připravily Halloweenský rej, který se uskutečnil v hale naší školy. Děti se na rej velmi pěkně připravily, přinesly si kostýmy a namalovaly si obličeje. Celé odpoledne hrály různé taneční soutěže a dováděly při hudbě. Nakonec za svoje snažení dostaly sladkou odměnu.