Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Akce družiny

Atletický trojboj

Jak se sportuje na olympijských hrách, to už víme asi všichni, ale jak probíhá atletický trojboj v naší školní družině, to jsme zjistili ve středu 14. června 2023. Děti se s velkým nadšením zapojily do běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Nejlepší sportovci pak byli odměněni diplomy a drobnými dárky. 
Všem blahopřejeme.
Vychovatelky ŠD

Práce zhotovené v kroužku Šikulka

Gumicka-do-vlasu

Obrázek 1 z 19

Máme rádi zvířata

Ve čtvrtek 18. května se v naší družině konala velmi oblíbená akce Máme rádi zvířata. Už ráno si děti mohly přinést své malé mazlíčky do školní družiny v kleci nebo krabičce. Větší mazlíčci dorazili až odpoledne. Letos jsme mohli poznat například ježka bělobřichého, afrického šneka, chameleona nebo rybu bojovnici.

DEN MATEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pondělí 15. května se v aule naší školy konalo vystoupení dětí školní družiny. Ty si pro své maminky a rodinné příslušníky připravily pásmo písniček, tanců, pohádek a recitace. Pestrý a poutavý program sledovala zaplněná aula, která vystupující pokaždé odměnila bouřlivým potleskem. Na závěr celého vystoupení zazpívaly všechny děti písničku Máminy oči a svou maminku poté obdarovaly papírovou květinkou.

Školní družina má talent

Po dva dny probíhala ve školní družině úspěšná a oblíbená akce Školní družina má talent.

Ve středu 26. dubna se uskutečnila sportovní část v tělocvičně. Soutěžilo se ve třech disciplínách: střelbě na bránu, střelbě na koš a florbalovém slalomu.

Žáci se zápalem zápolili, nejlepší v každé ze čtyř kategorií byli odměněni diplomem a drobnou sladkostí.

O den později se ve školní aule uskutečnila druhá část pod názvem Ukaž, co umíš.

Žáci svůj talent předvedli v kategoriích tanec, zpěv, recitace a dramatizace pohádek a říkadel, ale také ve hře na hudební nástroj.

Všechna vystoupení byla úspěšná a potvrdila, že děti ze školní družiny mají opravdu všestranný talent. Píle žáků byla odměněna sladkou maličkostí.

Noc v družině

Děti ze školní družiny zažily ve středu 5. dubna něco velmi neobvyklého – noc v družině. Akce, kterou pořádaly vychovatelky, se účastnilo 38 dětí ze všech oddělení. Bylo pro ně připraveno několik soutěží – hledání velikonočních vajíček, taneční soutěže, pletení pomlázky i slalom s vajíčkem. Vybrané děti se zapojily do pečení velikonočního beránka a výroby vajíčkové pomazánky. Celý večer byl završen stezkou odvahy.

Úsměvy a spokojené tváře dětí napověděly, že se jim program líbil. U snídaně si děti pochutnaly na beránkovi a pomazánce.

Krásné Velikonoce přeje kolektiv vychovatelek ŠD

 

Výtvarná soutěž školních družin FM

Výtvarné soutěže školních družin Frýdku-Místku, která se konala na 5.ZŠ 22. března, se zúčastilo pět našich žáků (E. Šošovicová, H. Kreuzmannová, S. Braczek, D. Gruszewski a J. Vavříková). Soutěžním tématem letos byla „strašidla a bubáci“. Děti si mohly samy zvolit techniku kreslení. Konkurence byla veliká a dětem se jejich výtvarné výtvory povedly. Na medaili to sice nestačilo, ale i tak jim patří poděkování za reprezentaci naší školní družiny.

 

Malý zdravotník

Naši školu ve středu 15. února navštívila paní Gančarčíková, zdravotnice z Městské nemocnice Ostrava. Děti ze školní družiny tak měly příležitost dozvědět se mnoho nových informací o práci zdravotní sestřičky, zdravotnických pomůckách a nástrojích, integrovaném záchranném systému i první pomoci. K dispozici měly dokonce resuscitační figurínu, na které si vyzkoušely nepřímou masáž srdce.

Paní Gančarčíkové tímto mnohokrát děkujeme za její čas, ochotu a znalosti, které nám během celého odpoledne předala.

Kolektiv vychovatelek a žáci ŠD

 

Práce zhotovené v kroužku Šikulka

Saunování

Je známo, že saunování posiluje imunitu, působí pozitivně na psychiku, pomáhá při astmatu i alergiích a zvyšuje fyzickou kondici. Protože chceme, aby děti byly zdravé, nabízí naše družina možnost každý týden navštěvovat saunu v MŠ Sněženka. 

děti v družině byl v úterý 20. 12. navštívit Ježíšek.

 

Čertoviny

Všichni čertíci a andílci se v pátek 2. prosince sešli v hale, aby si společně zasportovali a zasoutěžili. Byla pro ně připravená stanoviště, na kterých vybírali blechy z čertova kožichu, zatápěli pod pekelným kotlem nebo převáželi napravené duše.

Čertovské odpoledne sklidilo velký úspěch.

Vánoční dílny v družince

Vychovatelky školní družiny si na čtvrtek 24. listopadu připravily pro děti a jejich nejbližší VÁNOČNÍ DÍLNY. V 16 hodin se všichni sešli v hernách školní družiny, kde byl připraven materiál na vánoční tvoření. Každý si mohl dle své fantazie vytvořit pět vánočních výrobků (svícen, andělíčka, hvězdu, ozdobenou šišku a stromeček). Předvánoční atmosféra byla dokonalá – nastrojený stromeček, ochutnávka cukroví a vánoční výzdoba snad přivedly zúčastněné na tu správnou náladu.

IMG_20221127_155152

Obrázek 1 z 10

Letem světem

Celý měsíc listopad byl ve znamení poznávání a získávaní informací o nejrůznějších místech světa, zemích a městech. Získané informace mohly děti využít při závěrečné akci, kdy v jednotlivých odděleních plnily různé úkoly.  Vyzkoušely si například kvíz na poznávání známých staveb, křížovku, omalovánky známých staveb či skládání puzzle světa, ČR nebo města Frýdku-Místku. Nechybělo ani naučné video a hra se světadíly.

krizovka

Obrázek 1 z 16

Ukázky pokrmů z kroužku Malý kuchtík 

Výtvarná soutěž městských školních družin

V úterý 15. listopadu proběhla na ZŠ El. Krásnohorské ve Frýdku-Místku soutěž městských školních družin, které se zúčastnilo i našich pět žáků. Letos bylo vybráno téma Zimní radovánky. Naše žákyně Nikol Pochvalitová se umístila na krásném 2. místě.

Všem soutěžícím děkujeme a medailistce gratulujeme.

Halloweenské odpoledne

Školní družina pořádala v pátek 21.října v tělocvičně školy halloweenské odpoledne. Děti tančily a rejdily v krásných kostýmech a strašidelných maskách, které si s sebou přinesly. Ze všech koutů tělocvičny se ozývala hudba a dětský smích. Taneční um a dovednosti si děti ověřily při některých tanečních soutěžích a hrách. Na závěr proběhla soutěž o nejlepší tanečnici a tanečníka v jednotlivých odděleních na známou píseň Macarena. Všichni tanečníci i soutěžící byli odměněni. Odpoledne se vydařilo a děti odcházely domů se šťastnými úsměvy na tvářích.

Jsme jedna rodina

Vychovatelky s dětmi se v pátek 30. září sešly ve školní hale, aby si připomněly akci Jsme jedna rodina, která si klade za cíl přivítat mezi námi malé prvňáčky. Na děti čekalo množství soutěží, při kterých otestovaly svého týmového ducha.

Odpoledne se velmi vydařilo.

 

Práce zhotovené v kroužku Šikulka 

Exkurze u hasičů

Vychovatelky s dětmi navštívily ve čtvrtek 26. května nedalekou Střední odbornou školu požární ochrany ve Frýdku-Místku. Děti si na místě mohly vyzkoušet hasičský oděv a helmu, zjistily, jak se hasí různé druhy látek, podívaly se do hasičského auta a za pomoci instruktorů si vyzkoušely hašení požáru.

Návštěva u hasičů u dětí sklidila obrovský úspěch.

Tímto moc děkujeme pplk. Ing. Stanislavu Benešovi a jeho kolegům za velmi příjemné a poučné odpoledne.

Máme rádi zvířata

Ve čtvrtek 19. 5. 2022 se to u nás v družině hemžilo nejrůznějšími zvířátky. Děti si do družiny mohly přinést svého mazlíčka, nebo si připravily povídání o oblíbeném zvířeti. V jednu chvíli se tak v družině potkali pejsci s kočičkami, křečci s papoušky, králíci s želvami i činčilami.

Děti si odpoledne moc užily.

Křeslo pro školního hosta

V březnu k nám do družiny zavítal další host. Do školního křesla jsme si pozvali paní speciální pedagožku Kateřinu Kupčovou. Její práce je velmi důležitá a přínosná, přestože není vždy na první pohled vidět.

Paní speciální pedagožka nám vysvětlila, v čem spočívá její práce, komu pomáhá, a jakým žákům se věnuje. Ukázala nám množství pomůcek, her, pracovních sešitů a hraček, které pomáhají dětem procvičovat jemnou motoriku, grafomotoriku i čtení.

Beseda byla velmi přínosná. Paní speciální pedagožce tímto děkujeme za čas, který nám věnovala.

Zdravotník

V únoru naše družina po dlouhé době přivítala další hosty. Tentokrát k nám zavítali záchranáři a zdravotní sestřičky, kteří nám představili svou práci, ukázali základy první pomoci a postupy při úrazu či nehodě. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla a vyzkoušely masáž srdce na figurínách. Součástí besed bylo také představení některých civilizačních chorob (např. cukrovky). 

Odpoledne byla velmi přínosná. 

Tímto zdravotníkům moc děkujeme za jejich čas.

Práce zhotovené v kroužku Šikulka

Čertoviny

V pátek 10. 12. jsme si v hale užili Čertoviny. Akce, která spojila pět pekelných soutěží a her, byla dovršena čertovskou diskotékou. Náš pekelný rej navštívil i Mikuláš s anděly a čerty, kteří s dětmi tančili a soutěžili.

Křeslo pro školního hosta

Víte, co vše má ve škole na starost pan školník? A jak se tvoří jídelníček? My už ano. Pozvali jsme totiž do družiny dva školní hosty.

Pan školník Pavel Koloničný nám vysvětlil, jak opravit prasklé vodovodní potrubí, jak ve škole funguje topení, a ukázal nám nářadí, které ke své práci potřebuje. Objasnil nám nelehkou práci paní uklízeček. Uvědomili jsme si, že to není jednoduchá práce a že je velmi potřebná. Pan školník ve škole zastává funkci instalatéra, opraváře, stolaře a elektrikáře. Bez něj by škola nefungovala tak, jak má.

Paní vedoucí školní jídelny Marty Musálkové jsme se ptali, jak se tvoří jídelníček, jak se objednává zboží a jak funguje příprava pokrmů. Dozvěděli jsme se o spotřebním koši, který musí školní jídelny splňovat, a proto je náš jídelníček pestrý. Paní kuchařky tak dbají na dostatečný přísun veškerých živin. Paní vedoucí školní jídelny nejen jídla vymýšlí, ale pomáhá i s jejich přípravou a ochutnává je. Bez ní a paní kuchařek bychom v jídelně nemohli ochutnat např. houbového kubu, svíčkovou nebo lososa.

Obě setkání byla pro děti velmi přínosná, poučná a zajímavá. Děkujeme hostům za čas, který nám věnovali.

Ukázky pokrmů z kroužku Malý kuchtík

Halloween

V pátek 22. října se to v hale hemžilo různými strašidly, čarodějnicemi a čaroději, kostlivci a dalšími maskami. Děti ze školní družiny si tak připomněly svátek Halloween. Odpoledne strávily tanečními soutěžemi a nakonec diskotékou. Strašidelné odpoledne jsme si všichni moc užili.

Velké díky patří rodičům a všem, kteří dětem pomohli s maskami.

Beseda s příslušníkem Policie ČR

Ve středu 20. října naši družinu navštívil příslušník Policie ČR, praporčík Jan Peter. Pro jednotlivá oddělení měl přichystanou prezentaci, ve které vysvětlil, jaké typy policistů můžeme potkat. Objasnil nám, jak úzce spolupracují se zdravotníky a hasiči, a popsal dětem různé druhy uniforem.

Děti měly největší radost z toho, že si mohly prohlédnout policejní vysílačku, pouta, náboj ze zbraně, a dokonce si vyzkoušely, jak funguje alkohol tester. Nakonec zasypaly pana praporčíka množstvím dotazů.

Panu praporčíkovi mockrát děkujeme za dárečky, které dětem donesl, a za čas, který u nás strávil.

 

Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings