Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Sportovní areál

Ve čtvrtek 30. dubna schválila Vláda ČR pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření, která má nastat od 11. května 2020. Do této fáze spadá také otevření všech vnitřních sportovišť, pořádání akcí až pro 100 osob a také organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti za dodržení specifických podmínek.

Venkovní sportoviště

Vláda na základě usnesení č. 490 omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

 • společně sportuje nejvýše sto osob
 • nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za stejných podmínek jako dosud.

Usnesení nadále nařizuje, aby pro organizovaný trénink sportovců na venkovním (i vnitřním) sportovišti byla dodržována následující pravidla:

 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • v době tréninku nebo zápasu sportovci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Vnitřní sportoviště

Na základě usnesení č. 493 bodu II. n) vláda nařizuje, aby pro provoz vnitřních sportovišť byla dodržována následující pravidla:

 • omezit přítomnost sportovců tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
 • sportovci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • nelze používat šatny a sprchy,
 • vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,
 • zajistit dezinfekci cvičebního nářadí, strojů a pomůcek po použití každým klientem,
 • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 • prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny.

Vedle toho pro vnitřní sportoviště platí také část výše zmíněného usnesení č. 490: na sportovišti se smí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob, necvičící musí být od sportujících vzdáleni nejméně 2 metry a sportovci v době organizovaného tréninku/zápasu nemusí nosit roušky.

Kontakt do haly: 558 436 227, 604 630 070

Moderní sportovní hala podtrhuje kvalitu sportování na naší škole.

Pravidelně hostí domácí zápasy extraligového házenkářského týmu Pepino SKP Frýdek-Místek a extraligového volejbalového týmu TJ Sokol Frýdek-Místek.