Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Metodik primární prevence

Mgr. Daniel Moškoř

Konzultace: po předchozí domluvě

Kontakt: 

tel. 558 443 117

email: daniel.moskor@sestka-fm.cz

Rozsah činnosti školního metodika prevence zahrnuje zejména tyto oblasti:

  • Tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy
  • Spolupráce s výchovným poradcem, školním psychologem a zejména třídními učiteli při zachycování varovných signálů sociálně patologického chování žáků
  • Koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci šikany, kyberšikany, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu, sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • Koordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti nebo orgány státní správy při výskytu sociálně patologických jevů
  • Zajišťování a předávání odborných informací a nabídek programů
  • Jednání se zákonnými zástupci žáka a návrhy na svolání výchovných komisí dle pravidel Školního krizového plánu

Spolupráce s organizacemi:

  • Pedagogicko-psychologická poradna
  • Středisko výchovné péče
  • Orgány péče o dítě (OSPOD)
  • Policie ČR
Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings