Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Termín podání přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou: 30. 11. 2019

Termíny talentových zkoušek: od 2. 1. do 15. 1. 2020

 • pro obor Gymnázium se sportovní přípravou od 2. 1. do 15. 2. 2020
 • pro obory vzdělání v konzervatoři od 15. 1. do 31. 1. 2020

Výsledky talentové zkoušky budou zaslány zákonnému zástupci uchazeče do 20. 1. 2020, pro obor Gymnázium se sportovní přípravou do 20. 2. 2020.

Od 5. 2. do 15. 2. 2020 zveřejní ředitel střední školy seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Termín podání přihlášky pro ostatní střední školy: 1. 3. 2020

Je třeba sledovat webové stránky zvolených středních škol a v případě potřeby vytisknout pro potřeby posuzujícího lékaře informaci školy k vybranému oboru vzdělání o faktorech, jimž jsou žáci zpravidla v průběhu vzdělávání vystaveni, příp. o zdravotních a bezpečnostních rizicích práce, kterou mohou jako žáci střední školy vykonávat v rámci praktického vyučování.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • První termín:                    14. dubna 2020
 • Druhý termín:                   15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • První termín:                    16. dubna 2020
 • Druhý termín:                   17. dubna 2020

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání:

 • První termín:                    13. května 2020
 • Druhý termín:                   14. května 2020

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát.

V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč, který z vážných důvodů nemůže zkoušku v uvedeném řádném termínu konat, svou neúčast nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušku konat, a koná zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení:

 1. do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou
 2. do oborů vzdělání s výučním listem
 3. do oborů zkráceného studia
 4. do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění
 5. do oborů vzdělání v konzervatoři

Školní přijímací zkouška (nejedná se o jednotnou přijímací zkoušku!) se pro maturitní obory koná od 12. 4. do 28. 4. 2020, pro ostatní obory vzdělávání od 22. 4. o 30. 4. 2020.

 Užitečné internetové odkazy:

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ:

Pro obory, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška, bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů v termínu od … . 4. do … . 4. 2020. Zákonným zástupcům bude také v tomto termínu ředitelem školy zasláno rozhodnutí o nepřijetí.

Pro obory s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Pro obory, kde se koná i školní přijímací zkouška, ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno písemně ředitelem SŠ.

Poté se vyhlašují další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ:

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY:

Po oznámení o přijetí na SŠ jsou zákonní zástupci povinni odevzdat na SŠ, kam bylo dítě přijato, tzv. ZÁPISOVÝ LÍSTEK, a to do 10 PRACOVNÍCH DNŮ  od oznámení o přijetí.

Zápisový lístek vydává ZŠ (bude v předem určených termínech k vyzvednutí u třídních učitelů proti podpisu zákonného zástupce). Zápisový lístek nelze vydat žákům ani jiným rodinným příslušníkům.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.

Zápisový lístek lze vzít zpět

 • tehdy, chce- li uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání.
 • pokud odevzdal uchazeč zápisový lístek v případě přijetí na konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, může vzít také zápisový lístek zpět a uplatnit ho, je-li přijat na SŠ v oboru bez talentové zkoušky.
Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings