Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Elektronická žákovská knížka

Podmínky k používání elektronické žákovské knížky

Zabezpečení aplikace

Pro školní informační systém je použit systém Bakaláři. Každý žák a rodič obdržel své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého pouze jemu budou zpřístupněny určené informace.

Přístup k žákovské knížce

  • Zákonní zástupci obdrží v kanceláři školy své originální přístupové údaje.
  • Žáci své originální údaje obdrží od třídního učitele.
  • Zadat přístupové jméno, heslo a dále postupovat dle návodu pro uživatele.
  • V případě ztráty přístupových údajů je nutné písemně zažádat o nové a vyzvednout je osobně v kanceláři školy.
 • Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření, rozvrh a jiné údaje, které rodič získá v EŽK, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

A) Oznamování absence pomocí ežk (lze i pomocí emailu, telefonicky, nebo písemně):

 • absenci je dle školního řádu potřeba oznámit do 3 dnů od počátku absence
 • návod: otevřít EŽK → Komens → poslat zprávu (druh zprávy: omluvení absence)
 • příklady textu oznámení:
  1. nemoc (pokud neznáme přibližný datum ukončení absence)
  2. nemoc – předpokládaný nástup do školy 16. 9. 2018
  3. Náš syn jde 16. 9. ve 12,00 na očkování
 • Omluvenky do tělesné výchovy zasílejte přímo vyučujícím TV

B) Omlouvání absence:

 • Ihned po návratu žáka do školy je povinen jej písemně omluvit na omluvném listu ve školním deníčku (1. ročník) nebo omluvném listu (4. až 9. ročník). Omluvy podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.

Omluva z aktivní účast v hodině tělesné výchovy ze zdravotních důvodů – tj. žák je přítomen v hodině tělesné výchovy, ale necvičí:

 • omluvenku je třeba zaslat minimálně do 7,30 daného dne.
 • návod: otevřít EŽK → Komens → poslat zprávu (druh zprávy: obecná zpráva; komu: vybrat jméno vyučujícího tělesné výchovy: Mynářová, Maštalířová, Sedláčková, Moškoř)
 • příklad textu omluvenky:
  • omluvte dne 16. 9. 2018 našeho syna z Tv z důvodu silného nachlazení a kašle

C) Informace o průběžné klasifikaci

 • otevřít EŽK → záložka klasifikace → průběžná klasifikace
 • Jak zjistit bližší informace o známkách? 
  • v pravé části plochy označit políčko detail; 
  • v pravé části plochy rozbalit zobrazit a označit zvolené možnosti.
 • Co je to váha známky?
  • váha známky může být od 1 do 10;
  • čím je známka významnější, tím má vyšší váhu;
  • např. známka za čtvrtletní práci – váha 10 (do celkového průměru se počítá jako 100%); známka za domácí úkol – váha 2 (do celkového úkolu se počítá jako 20%);
  • váha známky a celkový průměr se nemusí zobrazit u každého předmětu (záleží na nastavení učitelem daného předmětu).
  • Vysvětlení zkratek u hodnocení v eŽK:

   A – žák byl v době konání písemné práce nepřítomen

   N – žák byl ve škole, ale písemnou práci nepsal (většinou z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti)

   X – žák písemnou práci psal, ale nebyl z ní hodnocen (rovněž z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti)

Problémy s psaním zpráv v internetovém prohlížeči MS Internet Explorer

Pokud využíváte internetový prohlížeč MS Internet Explorer, tak se v některých případech může stát, že nelze odeslat zprávu. Chyba není v EŽK, ale v bezpečnostním nastavení prohlížeče MS Internet Explorer. Doporučujeme používat jiné internetové prohlížeče (Chrome, Mozilla), které fungují bezproblémově. Děkujeme za pochopení.

Odkaz na instalaci jiných prohlížečů naleznete zde

Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings