Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Žádost o tzv. bolestné

Změna způsobu žádosti o náhradu způsobené škody v důsledku úrazu („bolestné“) – od 1. 1. 2016

Pro odškodnění nahlášeného školního úrazu je nutné odevzdat na sekretariátě Posudek o bolestném (vyplněný od lékaře + potvrzení o úhradě za vyplnění Posudku) a Žádost o náhradu způsobené škody.

Všechny dokumenty potřebné k odškodnění zasílá na pojišťovnu škola. Nezasílejte sami.