Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Organizace předávání vysvědčení – 26. června

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že včerejší rozhodnutí MŠMT umožnilo předávání vysvědčení všem žáků (bez příznaků virového infekčního onemocnění), proběhne na naší škole předání vysvědčení níže uvedeným způsobem:

  • Žáci budou do školy vpouštěni od 7.30 (1. stupeň – hlavním vchodem; 2. stupeň vchodem pro 2. stupeň).
  • Každý žák nahlásí pedagogickému pracovníkovi školy své jméno a třídu
  • Pokud žák v minulosti neodevzdal podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE, nebo v tištěné podobě v mezidveřním prostoru napravo od hlavního vchodu), bude vyzván k jeho odevzdání. Tato situace může nastat zejména u žáků 1. tříd, kteří se neúčastní výuky v prostorách školy. Všichni ostatní žáci by toto prohlášení již měli mít odevzdáno buď při svém prvním příchodu na výuku v prostorách školy, nebo při odevzdávání učebnic (organizace odevzdávání učebnic ZDE). Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do školy.
  • Předávání vysvědčení bude probíhat ve třídách, kam žáci docházeli před uzavřením škol.
  • Po předání vysvědčení žáci opouštějí školu (v cca 8.45). 

V případě, že se někteří třídní učitelé rozhodnou předat vysvědčení netradičně na jiném místě než ve škole, o této skutečnosti vás informují s dostatečným předstihem.

Ve dnech 29. a 30. června bylo vyhlášeno z organizačně provozních důvodů ředitelské volno (bližší informace ZDE).