Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 5 vyhlášky 16/2005 Sb. vyhlašuje ředitel školy z organizačně provozních důvodů v období 29. a 30. června volné dny pro žáky (tzv. ředitelské volno).

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. června 2020. O místu a způsobu předání budou zákonní zástupci žáků informováni třídními učiteli prostřednictvím ŠIS Bakaláři.

Mgr. Lukáš Synek, ředitel