Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Organizace odevzdávání učebnic

Místo srazu žáků:

žáci 1. stupně – v níže uvedeném dnu a čase před hlavním vchodem školy

žáci 2. stupně – v níže uvedeném dnu a čase před vchodem do šaten 2. stupně

Další informace:

  • žáci před vchodem čekají v minimálně dvoumetrových rozestupech
  • při příchodu do školy odevzdají zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení ZDE nebo v tištěné podobě lze předem vyzvednout v době od 8 do 14 hodin v mezidveřním prostoru školy (napravo od hlavního vchodu)
  • učebnice žák odevzdává bez obalů
  • doma prosím zkontrolujte učebnice a v případě potřeby slepte poškozenou vazbu
  • v případě ztráty učebnice bude škola požadovat náhradu škody v ceně nové učebnice
  • po odevzdání učebnic se žák, který se neúčastní výuky ve škole, přesune do šatny a předá zaměstnanci školy vyklizenou šatní skříňku (nezapomenout klíček od kladky)
  • učebnice na příští školní rok žáci dostanou v září
  • žáci 1. tříd učebnice neodevzdávají

One Reply to “Organizace odevzdávání učebnic”

Comments are closed.