Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace o zahájení výuky žáků 1. stupně v prostorách školy

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

od 25. 5. 2020 budou mít vaše děti možnost se osobně účastnit výuky v prostorách naší školy.

Podmínkou zařazení vašeho dítěte do výuky v prostorách školy je žádost podaná do 18. května.

Tuto žádost lze podat dvěma způsoby:

  1. Vyplněním elektronické žádosti. Odkaz na tuto žádost byl zaslán všem rodičům na rodičovský účet Bakalářů.
  2. Vyplněním žádosti v tištěné podobě. Tiskopisy jsou k vyzvednutí v mezidveřním prostoru školy (vpravo od hlavního vchodu školy) ve všední dny mezi 8 a 14 hodinou. Pokud využijete tuto možnost, vhoďte vaši vyplněnou žádost do schránky, kterou naleznete rovněž ve zmiňovaném mezidveřním prostoru.

Nejpozdější termín, kdy je možné požádat o osobní účast vašich dětí ve škole, je 18. květen 2020. Na žádosti po tomto datu nebude brán zřetel.

Podmínkou umožnění vstupu žáka do školy je odevzdání  čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE, nebo  k vyzvednutí v mezidveřním prostoru školy). Podepsané prohlášení předloží zákonný zástupce nebo samotný žák pedagogickému pracovníkovi školy před prvním vstupem do školy 25. května.

Bližší informace o zahájení možnosti osobní účasti žáků 1. stupně v prostorách školy ke stažení ZDE.