Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Zimní výcvikový kurz (lyžák)

ZVK  se uskuteční v termínu 17. 2. – 21. 2. 2020 ve středisku SKI PARK GRUŇ  na Starých Hamrech.

Cena je 3 500 Kč, na pobyt přispívá Spolek rodičů částkou 350 Kč na žáka.

Platbu provádějte bankovním převodem na číslo účtu školy 179010830/0300 .

záloha           2000,- Kč      do 20. 10. 2019 – případně celá částka

doplatek       1500,- Kč      do 30. 1. 2020

Variabilní symbol: datum narození dítěte ve tvaru 1. části rodného čísla (např.: 056215) a do poznámek uveďte ZVK a jméno dítěte (ne jméno majitele účtu).

Doporučený seznam věcí a veškeré další informace budou včas rozdány.          

Učitelé TV