Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Projekt „Hrajeme za ŠESTKU“

diče, učitelé – hrajeme za ŠESTKU.  ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002687

Součástí projektu jsou tyto aktivity:

  • II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
  • II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  • II/3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem projektu je rozvoj v oblastech:

  • podpora inluzivního (společného) vzdělávání
  • rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • rozvoj spolupráce se zákonnými zástupci žáků
  • rozvoj vzájemné spolupráce pedagogických pracovníků školy

Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.