Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace k zápisu žáků do 1. tříd v souvislosti s mimořádnou situací

Z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů a bez přítomnosti dětí ve škole.

Základní informace k zápisu v ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400:

Termín zápisu:

  • 14.-21. dubna – podávání online žádostí

Po podání elektronické žádosti:

  • 22.-23. dubna – osobní podpis žádostí ve škole (bez přítomnosti dětí)

Od 14. dubna bude na webových stránkách školy www.sestka-fm.cz zpřístupněn online elektronický systém umožňující podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Při vyplňování online žádosti budete požádáni o vyplnění termínu a času osobního předání žádosti ve škole. Osobní předání bude probíhat ve dnech 22. a 23. 4. v učebně hudební výchovy (vstup zadním vchodem školy).

S sebou:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte

Vzhledem k aktuální mimořádné situaci preferujeme výše uvedenou formu zápisu vašeho dítěte.

V případě, že nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás ve dnech 14.-23. dubna v době od 8.00 do 13.00 na telefonním čísle 558 443 111 a bude s vámi domluven individuální termín zápisu vašeho dítěte.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že bude zákonný zástupce žádat o odklad, je třeba k zápisu do školy přinést i:

  • žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE),
  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa

Pokud zákonný zástupce nedodá do řádného termínu zápisu doporučení školského poradenského zařízení případně doporučení odborného lékaře, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékař.