Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace ředitele školy: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

informuji Vás, že v rámci zápisu k zahájení povinné školní docházky bylo podáno 46 žádostí o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy. Z tohoto celkového počtu byl udělen jeden odklad povinné školní docházky a u čtyř žádostí bylo přerušeno správní řízení.

Vzhledem k počtu zapsaných dětí budou od školního roku 2022/2023 v 1. ročníku otevřeny dvě třídy.

Pozvánka na úvodní červnovou schůzku s rodiči budoucích prvňáčků a další informace o organizaci Vám zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve své žádosti.

Jménem pedagogického sboru děkuji všem rodičům za projevenou důvěru a těšíme se na budoucí spolupráci.

Mgr. Lukáš Synek, ředitel

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání a odložení povinné školní docházky ke stažení ZDE