Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Po jarních prázdninách bez roušek

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k ustupující pandemii nemoci COVID-19 mám pro vás dlouho očekávanou dobrou zprávu. Od 14. března se RUŠÍ POVINNOST NOSIT OCHRANNÝ PROSTŘEDEK DÝCHACÍCH CEST VE ŠKOLE 🙂, a to jak pro žáky, tak pro zaměstnance čí třetí osoby nacházející se ve škole.

Od 14. 3. 2022 tedy platí, že:

  • žáci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
  • zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
  • třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
  • pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku.

Současně bych vám rád poděkoval za to, jak většina žáků a rodičů pomáhala v uplynulých dvou letech svým vstřícným přístupem dodržovat opatření proti šíření pandemie COVID-19, přestože tato opatření nebyla příjemná pro nikoho z nás.

Všem žákům přeji zasloužené prázdniny.

Mgr. Lukáš Synek, ředitel