Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

ZÁPIS DO 1. TŘÍD: Informace k registraci, organizaci a průběhu zápisu dětí do 1. ročníku šk. roku 2022/2023

Registrace k zápisu (pomocí aplikace ZápisyOnline – kliknout na zelené políčko níže ↓): 1. března – 12. dubna 2022

Termín zápisu: 11. a 12 dubna 2022

Místo zápisu: prostory ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 (vstup hlavním vchodem)

S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/2023 se týká dětí:

  • které k 31. srpnu 2022 dovrší šesti let
  • kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

V letošním roce již snad bude zápis dětí do 1. ročníku probíhat tak, jak jsme byli zvyklí před dobou covidovou a budou se moci dostavit zákonní zástupci i se svými dětmi. Přesto naše škola po dobrých zkušenostech využije i v letošním roce aplikaci ZápisyOnline (kliknout na zelené políčko výše), pomocí které si zákonní zástupci budoucích prvňáčků mohou již od 1. března 2022 rezervovat termín a čas, kdy se se svými dětmi dostaví k samotnému zápisu do školy.

V případě, že nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás ve dnech 4.-8. dubna v době od 8.00 do 13.00 na telefonním čísle 558 443 111 a bude s vámi domluven individuální termín zápisu vašeho dítěte.

Samotný zápis bude probíhat ve dnech 11. a 12. dubna 2022. Dostavte se prosím do školy hlavním vchodem s několikaminutovým předstihem v termínu a čase, který jste si zvolili v elektronické přihlášce. Ve vestibulu školy vás již bude očekávat žák vyššího ročníku, který vás nasměruje do třídy, kde bude zápis probíhat.

K zápisu si s sebou přineste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

(bez těchto dokladů nemůže být dítě zapsáno)

Odklad povinné školní docházky:

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné do 30. dubna 2022 (ideálně již v době zápisu) doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny (doporučujeme se k vyšetření objednat co možná nejdříve) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Možnost zapsání dítěte mladšího šesti let (k 1. 9. 2022):

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do konce června 2023, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2022/2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2022, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2023, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Přijďte se do školy podívat ještě před zápisem:

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na akci „Než se stanu školákem“, která se uskuteční v prostorách školy dne 29. března od 15.00. Pro děti paní učitelky připraví ukázky hravé výuky a ředitel školy rodiče seznámí se školou a zodpoví jejich dotazy. Pro zájemce bude připravena i komentovaná prohlídka školy.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Mgr. Lukáš Synek, ředitel školy

Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings