Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Provoz školy v souvislosti s covid-19 od 13. 9. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 8. 9. 2021 dochází k úpravě podmínek provozu školy.

1) Ke dni 10. 9. 2021 bylo ukončeno testování žáků a zaměstnanců školy. V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování.

2) Všechna ostatní epidemiologická opatření zůstávají v platnosti, a to:

  • zvýšená hygiena rukou,
  • nošení respirátorů nebo roušek ve společných prostorách školy,
  • ve třídě není respirátor či rouška nutná,
  • omezený vstup třetích osob do budovy školy,
  • do budovy školy nevstupují osoby s příznaky nemoci covid-19,
  • objeví-li se žák během výuky s příznaky nemoci covid-19, odchází do izolační místnosti a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem.
  • objeví-li se zaměstnanec s danými příznaky, ihned odchází z budovy školy.

3) Plavání pro žáky

Podmínky prokázání bezinfekčnosti se nebudou vyžadovat v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory.

Mgr. Lukáš Synek, ředitel