Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Oznámení o výsledcích voleb do školské rady a složení školské rady pro nové funkční období

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků:

Voleb se zúčastnilo 161 oprávněných voličů, tj. 26,97% z celkového počtu 597 oprávněných voličů.

Členy školské rady za zákonné zástupce žáků při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 byli zvoleni:

Kamila Bílková a Jiří Prokop.

Výsledky voleb do školské rady za pedagogické pracovníky:

Voleb se zúčastnilo 46 oprávněných voličů, tj. 92% z celkového počtu 50 oprávněných voličů.

Členy školské rady za pedagogické pracovníky při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 byli zvoleni:

Mgr. Zbyněk Velčovský a Mgr. Jana Herecová.

Členy školské rady za zřizovatele při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 byli jmenováni:

Mgr. Natália Toflová a Bc. Renata Hrstková