Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Seznam sešitů pro školní rok 2021/22

  označení sešitu počet kusů
2. ročník 512 8
513 4
5110 2
510 2
624 1
Výkresy A3 10
Výkresy A4 20
3. ročník 512 10
513 6
5110 1
520 2
624 2
Výkresy A3 20
Výkresy A4 20
4. ročník 520 3
523 10
524 6
5110 1
624 2
Výkresy A3 20
Výkresy A4 20
5. ročník 520 1
524 8
544 1
420 1
440 1
540 3
Výkresy A3 10
Výkresy A4 10
6. ročník 520 1
524 8
540 2
544 5
420 1
440 1
545 1
644 1
Notový sešit 1
7.-9. ročník 520 1
524 6
540 3
544 8
420 1
440 1
644 1
Notový sešit 1

Seznam je pouze orientační a na začátku školního roku může dojít k drobným změnám.

Žáci 1. ročníku sešity dostanou ve škole.