Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Volby do školské rady za zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,

v souladu s §167 zákona č. zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením Rady města Frýdek-Místek č. 14/122/2014 bychom Vás rádi požádali o hlasování ve volbách do Školské rady zřízené při Základní škole Frýdek-Místek, Pionýrů 400 za zákonné zástupce žáků.

Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasem, tzn. zákonní zástupci mají tolik přístupů k hlasování, kolik mají dětí ve škole.

Volby probíhají v termínu 21. – 25. června formou tajného hlasování pomocí školního informačního systému Bakaláři, kam vám přišlo oznámení o nové anketě. Po rozkliknutí tohoto oznámení se dostanete k vyplňění ankety. Součástí je i informace o jednotlivých kandidátech. Volič označí jednoho kandidáta, pro kterého hlasuje. Členy školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů.

Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Synek, ředitel