Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Organizace výuky 14.-18. 6. 2021

Vstup do budovy školy:

 • vstup bude umožněn všem žákům od 7.30
 • Vstup pro testování žáků 1.-3. tříd, u kterého budou chtít být přítomni rodiče, bude umožněn v 7.20 (po tomto čase již rodiče do školy vpuštěni nebudou). Prosíme rodiče o zvážení, zda je jejich přítomnost nutná, děti zvládají testování ve třídách za pomocí paní učitelky a paní asistentky velmi dobře.
 • Ranní družina: vstup (i odpolední převzetí dětí) hlavním vchodem (žádáme rodiče, aby se svými dětmi nevstupovali do školy).

Zahájení výuky:

 • Všechny třídy v 8.00.

Konec vyučování:

 • Z důvodu minimalizace kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd ve školní jídelně byly upraveny časy konce 6. vyučovací hodiny.
Třída Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1.A 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40
1.B 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40
2.A 11.40 11.40 12.35 12.35 11.40
2.B 11.40 11.40 12.35 12.35 11.40
3.A 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35
3.B 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35
4.A 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35
4.B 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35
5.A 13.30 12.35 12.35 12.35 12.35
5.B 12.35 12.35 12.35 13.20 12.35
5.C 12.35 12.35 13.20 12.35 12.35
6.A 13.20 13.30 13.40 12.35 12.35
6.B 13.20 13.30 13.30 12.35 12.35
6.C 13.30 12.35 13.30 13.30 12.35
6.D 13.30 12.35 13.30 13.30 12.35
7.A 13.40 13.20 13.30 13.30 13.20
7.B 13.20 13.20 13.30 13.20 13.30
7.C 13.40 13.20 13.20 13.20 13.30
7.D 13.40 13.20 13.30 13.20 13.30
8.A 13.40 13.40* 13.20 13.30 13.20
8.B 13.30 13.40* 13.20 13.30 13.20
8.C 13.30 13.40* 13.20* 13.30 13.30
9.A 13.20 13.30 13.40* 13.40* 13.30
9.B 13.20* 13.30 13.20 13.40* 13.20
9.C 13.20 13.30 13.40* 13.40* 13.20
9.D 13.30 13.20 13.40* 13.40* 13.20

* žáci pokračují odpolední výukou

Rozvrh hodin:

 • Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu.

Školní družina:

 • Provoz ŠD: 6.00 – 16.30 pro všechny přihlášené žáky

Testování na covid-19:

 • Žáci obou stupňů (bez přítomnosti rodičů): v pondělí ve třídách 1. vyučovací hodinu.
 • Žáci 1.-3. tříd (v případě, že rodič požaduje osobní přítomnost u testování): v pondělí 7.20 ve školní aule (prosíme rodiče o zvážení, zda je jejich přítomnost nutná, děti zvládají testování ve třídách za pomocí paní učitelky a paní asistentky velmi dobře).
 • Žáci v ranní družině: v pondělí ihned po příchodu do družiny.
 • Žáci, kteří nastoupí v daném týdnu poprvé do školy mimo oficiální testovací dny: v 7.40 (prosíme o dochvilnost) ve školní aule.
 • Testování se žák nemusí účastnit v těchto případech:
  • žák prodělal onemocnění COVID-19 a neuplynulo od prvního pozitivního PCR testu více jak 180 dní
  • žák se nechal testovat PCR testem či antigenním testem ve zdravotnickém zařízení a má negativní výsledek, který je platný 48 hodin.
 • Testuje se testy od firmy Targo Promotion. Jde o neinvazivní testy s odběrem z přední části nosu od výrobce Sejoy. Postup testování je téměř totožný jako u testů SINGCLEAN SARS-CoV-2.

Změny v organizaci proti běžné výuce:

 • Sportovní činnosti jsou povoleny v rámci hodiny TV bez použití roušky jak ve venkovních, tak i ve vnitřních prostorách. Sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech však pouze za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2.
 • Při výuce je zakázáno zpívat.

Stravování:

 • Strávníkům platících inkasem, bude strava automaticky přihlášena(v případě potřeby si můžete stravu odhlásit na e-strava nebo telefonicky na 558 443 138).
 • Cizí strávníci: výdejové okénko (boční vchod) v době od 11.00 do 11.30.
 • Prodej obědů probíhá každý den od 6.30 do 8.00.

Hygiena:

 • Při vstupu do školy, ve všech třídách a na toaletách k dispozici dezinfekce rukou.
 • Pravidelné větrání.
 • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) musí mít nasazenu roušku nebo respirátor.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) musí mít nasazen respirátor (FFP2 nebo KN95)

Ve Frýdku-Místku dne 11. 6. 2021

 

Mgr. Lukáš Synek, ředitel

Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings