Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky – informace

Termín a čas konání: 8. 6. 2021 od 14.00.

Místo konání: prostory 6. ZŠ (vstup hlavním vchodem školy a dále podle umístěných ukazatelů).

Kdo se může zúčastnit:

  • žáci 5. ročníku 6. ZŠ, jejichž zákonní zástupci si v dotazníku zvolili pro své dítě třídu s rozšířenou výukou matematiky,
  • žáci 5. ročníku jiných škol, jejichž zákonní zástupci v žádosti o přestup zvolili pro své dítě třídu s rozšířenou výukou matematiky,
  • žáci 5. ročníku jiných škol, jejichž zákonní zástupci zvažují podat žádost o přestup na 6. ZŠ a mají zájem o zařazení svého dítěte do třídy s rozšířenou výukou matematiky.

V případě, že Vaše dítě v těchto přijímacích zkouškách neuspěje, bude automaticky zařazeno do třídy s všeobecným školním vzdělávacím programem.

Podmínkou účasti na přijímacích zkouškách je:

  • účastník bez klinických příznaků nemoci covid-19,
  • chirurgická rouška nebo respirátor zakrývající dýchací cesty,
  • v daném týdnu potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, nebo potvrzení o pozitivním PCR testu ne starší 180 dnů (při současném uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR). Pokud byli žáci 6. ZŠ testováni 7. 6. nebo 8. 6. ve škole, nemusí potvrzení nosit s sebou.

Třída s rozšířenu výukou tělesné výchovy nebude z důvodu nízkého zájmu otevřena.