Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Vyhlášení řádných voleb do školské rady zřízené při Základní škole Frýdek-Místek, Pionýrů 400 za zákonné zástupce žáků

Ředitel základní školy v souladu s §167 zákona č. zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením Rady města Frýdek-Místek č. 14/122/2014 oznamuje vyhlášení řádných voleb do školské rady.

Podrobnější informace: