Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Organizace testování uchazečů o střední vzdělání na covid-19

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

 • negativní test a
 • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Organizace testování na covid-19 v Základní škole Frýdek-Místek, Pionýrů 400:

Testování se týká Termín testování v 6.ZŠ Třída: čas a místo testování

(vstup hlavním vchodem)

Termíny JPZ Termíny školní části přijímací zkoušky
uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ (žáci 9. ročníku) St – 28. 4. 2021 9.A: 9.00, školní aula + učebna CJ2

9.B: 9.30, školní aula

9.C: 10.00, školní aula + učebna CJ2

9.D: 10.30; školní aula + učebna CJ2

řádné:

Po – 3. 5. 2021

Út – 4. 5. 2021

řádné:

Po – 3. 5. 2021

Út – 4. 5. 2021

uchazečů o víceletá gymnázia (žáci 5. a 7. ročníku) Pá – 30. 4. 2021 5.A, 5.B, 5.C: 9.00, školní aula

7.A, 7.B, 7.C, 7.D: 9.30, školní aula

řádné:

St – 5. 5. 2021

Čt – 6. 5. 2021

řádné:

St – 5. 5. 2021

Čt – 6. 5. 2021

uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ a uchazečů o víceletá gymnázia Čt – 27. 5. 2021

Pá – 28. 5. 2021

organizace testování bude zveřejněna s dostatečným předstihem náhradní:

St – 2. 6. 2021

Čt – 3. 6. 2021

náhradní:

St – 2. 6. 2021

Čt – 3. 6. 2021

uchazečů o čtyřleté obory vzdělávání s MZ, kteří nebudou konat JPZ 7 dnů před konáním zkoušky na základě individuální konzultace se školní kariérovou poradkyní (lenka.hradilova@sestka-fm.cz)   řádné:

od 5. do 19. 5. 2021

náhradní:

do 16. 6. 2021

uchazečů o střední vzdělávání bez MZ 7 dnů před konáním zkoušky na základě individuální konzultace se školní kariérovou poradkyní (lenka.hradilova@sestka-fm.cz)   řádné:

od 5. do 19. 5. 2021

náhradní:

do 16. 6. 2021

Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 obdrží žáci ihned po testování.

Informace MŠMT:

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu, ihned po testu.
 • Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.
 • V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

 1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

 • Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
 • Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
 • Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

 

Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings