Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Informace k zahájení rotační prezenční výuky žáků 1. stupně

Od 12. dubna nastoupí k rotační prezenční výuce žáci těchto tříd:

 • 1.B
  • výuka v učebně: 1.B
  • družina v učebně: ŠD+UJ
  • příchod do školy: 8.20 (hlavním vchodem)
  • zahájení výuky: 8.30
 • 2.B
  • výuka v učebně: 2.B
  • družina v učebně: 5.B
  • příchod do školy: 8.10 (hlavním vchodem)
  • zahájení výuky: 8.20
 • 3.B
  • výuka v učebně: 6.B
  • družina v učebně: 7.D
  • příchod do školy: 8.00 (hlavním vchodem)
  • zahájení výuky: 8.10
 • 4.B
  • výuka v učebně: 6.A
  • družina v učebně: 7.B
  • příchod do školy: 7.50 (hlavním vchodem)
  • zahájení výuky: 8.00
 • 5.B
  • výuka v učebně: 7.C
  • příchod do školy: 7.40 (hlavním vchodem)
  • zahájení výuky: 7.50
 • 5.C
  • výuka v učebně: 6.C
  • příchod do školy: 7.30 (hlavním vchodem)
  • zahájení výuky: 7.40

Od 19. dubna nastoupí k rotační prezenční výuce žáci těchto tříd:

 • 1.A
  • výuka v učebně: 1.A
  • družina v učebně: ŠD+UJ
  • příchod do školy: 8.20 (hlavním vchodem)
  • zahájení výuky: 8.30
 • 2.A
  • výuka v učebně: 2.B
  • družina v učebně: 5.B
  • příchod do školy: 8.10 (hlavním vchodem)
  • zahájení výuky: 8.20
 • 3.A
  • výuka v učebně: 6.B
  • družina v učebně: 7.D
  • příchod do školy: 8.00 (hlavním vchodem)
  • zahájení výuky: 8.10
 • 4.A
  • výuka v učebně: 6.A
  • družina v učebně: 7.B
  • příchod do školy: 7.50 (hlavním vchodem)
  • zahájení výuky: 8.00
 • 5.A
  • výuka v učebně: 7.C
  • příchod do školy: 7.40 (hlavním vchodem)
  • zahájení výuky: 7.50

Rozvrh hodin:

Žáci na prezenční výuce budou mít standardní rozvrh. Pouze 6. vyučovací hodina, kterou mají žáci 5. tříd 1x týdně, bude přesunuta namísto jedné hodiny tělesné nebo hudební výchovy. V případě příznivého počasí budou děti častěji chodit ven (vhodné oblečení a obuv).

Délka poslední vyučovací hodiny může být upravena tak, aby se žáci jednotlivých tříd nesetkali ve školní jídelně.

Školní družina:

 • zajištěn běžný provoz družiny tj. od 6.00 do 16.30.
 • družina bude pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě
 • činnost jednotlivých skupin družiny bude probíhat v sousední učebně vedle učebny, kde bude probíhat výuka
 • ranní příchod dětí do družiny hlavním vchodem (bez rodičů – první dny bude zajištěn doprovod dětí do učebny)
 • odpolední odchod dětí z družiny také hlavním vchodem – rodiče nahlásí jméno dítěte paní vrátné
 • v době od 14.00 do 15.00 děti prosíme nevyzvedávat (za příznivého počasí budou chodit ven a bude probíhat organizovaná činnost školní družiny)
 • v případě žádosti rodičů mohou být dětí rodičů vybraných profesí zařazeni do celodenní družiny v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Mezi vybrané profese patří:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání praktická škola jednoletá nebo praktická škola dvouletá,
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Stravování:

 • bude probíhat za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb
 • rozestupy mezi žáky z různých tříd
 • organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce.
 • žáci na distanční výuce si budou moci pouze vyzvedávat stravu tak, aby se nesetkali se žáky na prezenční výuce (v době od 13.10 do 13.40)
 • všem žákům na prezenční výuce bude strava automaticky přihlášena

Vstup a pohyb třetích osob v prostorách školy:

 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Ochrana nosu a úst:

 • žáci: respirátory FFP2 nebo chirurgické roušky (prosíme rodiče, aby své děti vybavili ochranou nosu a úst dětské velikosti nebo je upravily tak, aby jejich velikost odpovídala velikosti dítěte – uzel na gumičkách)
 • zaměstnanci školy: respirátory FFP2 (standardy dle MO MZd)

Testování na covid-19:

 • testování bude probíhat dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 (ke stažení ZDE)
 • testy budou neinvazivní, to znamená, že odběr bude z přední části nosu
 • testování bude prováděno v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování (případně po příchodu do ranní družiny)
 • žáci si test budou provádět sami pod dohledem pedagogických pracovníků
 • žák se ve škole nemusí testovat pokud:
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings