Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Otázky a odpovědi k testování žáků

Jak se bude testovat?

 • testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu
 • videonávod:

Kde se bude testovat?

 • učebna, ve které bude probíhat výuka
 • učebna, ve které bude mít dítě ranní družinu (pouze v případě, že se účastní ranní družiny)
 • školní aula (pouze u žáků 1.-3. tříd pokud bude rodič dítěte požadovat asistenci u testování – v tomto případě prosíme o nastudování videonávodu – ZDE)

Kdy se bude testovat?

 • v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu
  • v případě, že se dítě účastní ranní družiny: ihned po příchodu do družiny
  • v případě, že se bude chtít rodič žáka 1.-3. třídy asistovat u testování: ihned po příchodu do školy

Kdo se bude testovat?

 • všichni žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky s následující výjimkou:
  • testování se nemusí provádět u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. Doklad můžete přinést na vrátnici školy ideálně v pátek 9. dubna v době od 6.30 do 13.45, případně v pondělí před prvním testováním.

Čím se bude testovat?

 • test SINGCLEAN SARS-CoV-2

Jaký bude postup při pozitivním/negativním testu?

 • schéma ke stažení ZDE

Jak se zákonný zástupce dozví, že jeho dítě bylo pozitivně testováno?

 • ihned po zjištění výsledku pozitivního testu bude zákonný zástupce telefonicky informován a vyzván, aby si dítě vyzvedl ze školy

Co se stane, když rodič odmítne své dítě testovat?

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Škola však není v tomto případě povinna poskytovat žákovi distanční vzdělávání v týdnu, ve kterém mají jeho spolužáci prezenční výuku.