Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace školní jídelny – prodej obědů a změny od 12. dubna

  • Mimořádný prodej obědů na duben bude probíhat ve čtvrtek 8. dubna od 6.30 do 8.00 a v pátek 9. dubna od 6.30 do 13.00.
  • Strávníkům platících inkasem, kteří budou mít v daném týdnu prezenční výuku, bude strava automaticky přihlášena (v případě potřeby si můžete stravu odhlásit na e-strava nebo telefonicky na 558 443 138).

Časy výdeje obědů (od 12. dubna):

  • cizí strávníci: 11.00-11.30 do jídlonosičů u bočního vchodu
  • žáci na prezenční výuce + pedagogičtí pracovníci působících v daných třídách: 11.45-13.00
  • žáci na distanční výuce: 13.10-13.40 do jídlonosičů
  • zaměstnanci školy: 11.00-11.30 a 13.40-14.00