Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace o způsobu hodnocení žáků a předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se konec velmi nestandardního 1. pololetí školního roku 2020/2021 a s ním i zhodnocení tohoto období v podobě vysvědčení.

Na naší škole jsme se rozhodli, že žáci budou hodnoceni klasifikací známkami ze všech předmětů, tedy způsobem, na který jsou žáci a rodiče zvyklí. Tato klasifikace bude za výše uvedené pololetí doplněna i slovním zhodnocením práce. Slovní hodnocení není oficiálním dokumentem školy a jeho účelem je především zpětná vazba pro žáky a rodiče o tom, jakým způsobem žák pracoval zejména v době distanční výuky. V tomto hodnocení budete seznámeni o tom, co se žákovi v nezvyklé formě výuky dařilo, v čem vynikal, ale také, v případě nějakých nedostatků, také o tom, co je třeba do budoucna zlepšit.

Věřím, že zvolená forma hodnocení přispěje k ještě lepší informovanosti žáků a rodičů o tom, jakým způsobem děti pracují ve škole i z domova.

Žákům 1. a 2. tříd bude výpis z vysvědčení včetně slovního hodnocení předán 28. ledna přímo ve škole. Žáci a jejich rodiče 3. až 9. tříd budou o hodnocení 1. pololetí informováni prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři 28. ledna a tištěnou formu výpisu z vysvědčení se slovním zhodnocením obdrží při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání v prostorách školy.

Rád bych jménem všech učitelů poděkoval rodičům, kteří pomáhají svým dětem v této nelehké době s distanční výukou. Snad se současná epidemiologická situace, a s ní spojená nutnost distanční výuky, brzy zlepší, děti budou moci začít chodit znovu do školy a osobně se setkávat se spolužáky a učiteli, kteří se na ně moc těší.

 

S přáním pevného zdraví a mnoha úspěchů ve 2. pololetí

 

Mgr. Lukáš Synek, ředitel