Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Možnost zapůjčení notebooků pro distanční výuku

Vážení rodiče,

v případě, že vaše dítě nemá k dispozici potřebné zařízení pro distanční výuku, máte nyní možnost si požádat o zapůjčení notebooku od školy.

Před zapůjčením bude sepsána smlouva o výpůjčce, kterou podepíše zákonný zástupce žáka.

Toto zařízení bude moci být využíváno výhradně pro účely výuky.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese sestka@sestka-fm.cz. Z důvodu sepsání smlouvy o výpůjčce uveďte do emailové zprávy následující údaje:

Předmět zprávy: Žádost o zapůjčení notebooku

Text zprávy:

Žádám o zapůjčení notebooku pro distanční výuku mého dítěte:

Jméno a příjmení žáka:

Adresa trvalého pobytu žáka:

Datum narození žáka:

za něhož jedná:

Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce):

Adresa trvalého pobytu rodiče (zákonného zástupce):

Datum narození rodiče (zákonného zástupce):

 

Pokud nemáte možnost zaslat e-mail, můžete o notebook požádat i na telefonním čísle 558 443 111.

 

Na základě vaší žádosti budete vyzváni k převzetí notebooku a podepsání smlouvy.

Počet zařízení pro distanční výuku je omezený. Z tohoto důvodu vás prosíme, aby o notebook žádali pouze rodiče, kteří nemají žádné zařízení pro online výuku svého dítěte a současně mají možnost připojení zařízení k internetu.

V případě, že nemáte možnost připojení k internetu, bude distanční výuka žáků 3.-9. tříd probíhat i nadále prostřednictvím mezidveřního prostoru (vpravo od hlavního vchodu školy).