Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Změna v organizaci školního roku: 21. a 22. 12. byly vyhlášeny jako volné dny

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků mj. základních škol a školních družin.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Do pátku 18. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.

Žákům se ve volných dnech z důvodu výše uvedeného opatření školní stravování neposkytuje.