Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Informace k nástupu žáků do školy 30. 11. 2020

1. stupeň:

všichni žáci 1. stupně se od 30. 11. budou učit prezenčně v prostorách školy. Rozvrh bude stejný, jako byl v době před uzavřením škol.

Do školy mohou žáci 1. stupně přicházet hlavním vchodem od 7.30. První vyučovací hodina začíná v 8.00.

Školní družina:

Vzhledem k tomu, že není možné míchat žáky jednotlivých ročníků, budou děti rozděleny do těchto nově vytvořených oddělení:

 • 1.A
 • 1.B
  • (v době ranní družiny budou 1. třídy spojeny)
 • 2.A
 • 2.B
  • (v době ranní družiny budou 2. třídy spojeny)
 • 3. ročník
 • 4. ročník
 • (pro žáky 5. ročníku nebude z personálních důvodů do odvolání školní družina otevřena)

Ranní družina:

Bude fungovat od 6.00. Vstup bude umožněn (pouze dětem) zadním vchodem. Všechna oddělení budou v prostorách pavilonu školní družiny (tak jak jsou děti zvyklé).

Odpolední družina:

Bude fungovat do 16.30.

 • 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
  • odpolední družina bude probíhat v pavilonu školní družiny
  • rodiče si mohou své děti individuálně vyzvedávat u zadního vchodu (mimo dobu 14.00-15.00)
  • skupinové předání dětí 1.A a 1.B bude probíhat v 15.00 u hlavního vchodu
  • skupinové předání dětí 2.A a 2.B bude probíhat v 15.05 u hlavního vchodu
 • 3. ročník
  • odpolední družina bude probíhat v oddělení školní družiny v pavilonu A.
  • rodiče si mohou své děti individuálně vyzvedávat u hlavního vchodu po nahlášení na vrátnici (mimo dobu 14.00-15.00)
  • skupinové předání dětí bude probíhat v 15.10 u hlavního vchodu
 • 4. ročník
  • odpolední družina bude probíhat v kmenové třídě 4.B v pavilonu A.
  • rodiče si mohou své děti individuálně vyzvedávat u hlavního vchodu po nahlášení na vrátnici (mimo dobu 14.00-15.00)
  • skupinové předání dětí bude probíhat v 15.10 u hlavního vchodu

2. stupeň:

Žáci 6. 7. a 8. ročníku budou mít od 30. 11. střídavě po týdnu distanční výuku (doma) a prezenční výuku (ve škole). Všichni žáci 9. ročníku budou mít od 30. 11. prezenční výuku.

Rozvrh bude stejný, jako byl v době před uzavřením škol.

Rozpis střídavé výuky:

Do školy mohou žáci 2. stupně přicházet od 7.30 vchodem pro 2. stupeň (žáci 6.B a 8.C hlavním vchodem). První vyučovací hodina začíná v 8.00.

Střídavá distanční výuka bude probíhat dle stávajících pravidel.

Hygienická pravidla v prostorách školy:

 • Příchod žáků do školy bude umožněn od 7.30.
 • Při vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce.
 • V případě podezření na zvýšenou teplotu bude žákovi teplota změřena bezkontaktním teploměrem.
 • V případě zvýšené teploty (nebo jiných příznaků nemoci covid-19) bude žák izolován od ostatních žáků a kontaktováni rodiče.
 • Všichni žáci budou vybaveni minimálně dvěma čistými rouškami a igelitovým sáčkem na použité roušky (děti, které navštěvují školní družinu, budou vybaveny minimálně třemi čistými rouškami)
 • Všichni žáci a zaměstnanci školy budou mít povinně roušky po celou dobu výuky a pobytu ve škole.
 • Bude zajištěno časté větrání tříd.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance školy) bude umožněno pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Ve Frýdku-Místku dne 25. 11. 2020

Mgr. Lukáš Synek, ředitel

Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings