Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace ke změnám ve školním stravování od 30. 11.

  • Školní jídelna bude v provozu, jak pro žáky na distanční výuce, tak pro žáky na prezenční výuce.
  • Žáci, kteří se budou vzdělávat ve škole, se odstravují přímo ve školní jídelně.
  • Žáci, kteří budou mít distanční výuku, si jídlo mohou vyzvednout pouze do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.30 hod.

PRODEJ OBĚDŮ NA PROSINEC 2020

PÁTEK 27. 11. 2020 06.30 – 08.00 11.00 – 13.30
PONDĚLÍ 30. 11. 2020 06.30 – 08.00 11.00 – 13.30

CENY OBĚDŮ

7 – 10 let 16 x 24 Kč celkem 384 Kč
11 – 14 let 16 x 26 Kč celkem 416 Kč
15 let 16 x 29 Kč celkem 464 Kč

Žádáme rodiče a žáky, aby nosili přiměřený finanční obnos.

Informace pro rodiče žáků platící INKASEM:

Všem žákům bude strava na 12/2020 hromadně přihlášena (včetně těch, kteří jsou na distanční výuce).

Pokud nebudete mít o školní stravu zájem, můžete si ji ODHLÁSIT pomocí webové aplikace e-strava, nebo telefonicky na tel. č. 558 443 138, popř. na e-mail vedoucí školní jídelny: marta.musalkova@sestka-fm.cz.

Pro cizí strávníky do odvolání nevaříme.