Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

 • PRÁZDNINY
  • 01. 07. 2021 - 31. 08. 2021
  • ------------------

Informace k nástupu žáků 1. a 2. tříd do školy

Vážení rodiče žáků 1. a 2. tříd,

jistě jste zaznamenali velmi dobrou zprávu, že od středy 18. 11. je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole.

Účast ve výuce je povinná. V případě absence má zákonný zástupce žáka povinnost své dítě řádně omluvit.

Prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd bude probíhat za těchto podmínek:

 • Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak prolínat).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude probíhat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd (viz harmonogram níže).
 • Bude zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • V případě příznivého počasí bude část výuky probíhat ve venkovních prostorách i mimo areál školy (vhodné oblečení).

Harmonogram příchodu do školy a výuky:

Rovněž bude umožněn provoz školní družiny (od 6.00 do 16.30):

 • Děti budou ve stejném kolektivu jako ve třídě během výuky tak, aby byla dodržena podmínka homogenity skupiny.

Školní stravování 1. a 2. tříd bude probíhat za těchto podmínek:

 • Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly.
 • Žáci i zaměstnanci školy budou mít povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Bude udržován maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci 1. a 2. tříd a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat pouze do jídlonosiče (v době od 13.10 do 13.40).

Informace pro rodiče žáků platící INKASEM:
Všem žákům 1. a 2. tříd bude strava hromadně přihlášena.
Pokud nebudete mít o stravu zájem, můžete si ji ODHLÁSIT pomocí webové aplikace e-strava, nebo telefonicky na  tel.č. 558 443 138, popř. na e-mail vedoucí školní jídelny: marta.musalkova@sestka-fm.cz.
 
Žáci, kteří jsou na distanční výuce (3.-9. třídy) a mají zájem o stravování, si naopak stravu musí PŘIHLÁSIT.
 
Informace pro rodiče žáků platící v HOTOVOSTI:
Prodej probíhá každý den v době od 6.30 do 8.00 hod.