Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Přechod na distanční výuku od 14. října – informace

Vážení rodiče,  milí žáci, 

režim obou stupňů školy přechází podle mimořádného opatření od 14. do 23. října 2020 na distanční výuku.

Distanční výuka bude probíhat v několika formách: 

  1. Pomocí videokonferencí přes Google Meet – odkaz na videokonference naleznou žáci ve školním Gmailu. Každý žák má svůj školní účet (rodičům žáků 1. a 2. tříd zašlou přístupové údaje třídní učitelky do Bakalářů).
      • žáci 1. stupně budou mít každý den 1 hodinu videokonference se svým třídním učitelem
      • žáci 2. stupně budou mít týdně minimálně 2 hodiny videokonference matematiky, 2 hodiny českého jazyka, 2 hodiny anglického jazyka a od 7. ročníku 1 hodinu ruského nebo německého jazyka
  1.  
  2. Samostatná práce žáků dle pokynů vyučujících – práce s učebnicí, pracovním sešitem, vyplňování pracovních listů, zápisky do sešitu, procvičování na internetu aj. Zadání naleznou žáci v rubrice Domácí úkolyBakalářích.
  3. Žákům, kteří nemají pro on-line výuku potřebné vybavení (tzn. především internet a počítač), budou vyučující zadávat potřebné učivo a úkoly prostřednictvím mezidveřního prostoru napravo od hlavního vchodu, kde bude mít každá třída svůj sektor. Pokud žák nemá potřebné technické vybavení, je nutné, aby tento prostor pravidelně navštěvoval.

Na rozdíl od distanční výuky, která probíhala na jaře, je účast na výuce z domova tentokráte povinná, a pokud se této výuky nebudou moci žáci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů zúčastnit, je nutné, aby tyto žáky jejich zákonní zástupci omluvili.

V týdnu od 26. do 30. října 2020 budou následovat podzimní prázdniny. Distanční výuka nebude probíhat

Školní stravování v době distanční výuky nebude umožněno. Strava bude všem žákům hromadně odhlášena.

V době distanční výuky bude přerušen provoz školní družiny.

Doufejme, že se situace brzy stabilizuje a opět se od 2. 11. budeme potkávat ve škole.