Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Výuka na 2. stupni od 12. do 30. října

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

    • omezuje provoz stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

V říjnu budou třídy v ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 rozděleny následujícím způsobem:

Informace k distanční výuce:

Žádáme žáky i jejich rodiče o důkladnou kontrolu zpráv v Bakalářích a nově rovněž v žákovských školních emailových schránkách na Gmailu.

Určené hodiny matematiky, českého jazyka, cizího jazyka a výjimečně i jiných předmětů budou probíhat pomocí kamer a mikrofonů v aplikaci Google Meet. V ostatních případech budou žákům vyučující zasílat učivo a úkoly do Bakalářů. Rozvrh hodin při výuce z domova zůstane stejný jako při běžné výuce. Pokud bude probíhat on-line výuka pomocí kamer, je nutné, aby se žáci těchto hodin účastnili v určeném čase. Pokud vyučující zašle úkoly přes Bakaláře, pak je potřeba tyto úkoly vypracovat do data, které bude určeno.

Žákům, kteří nemají pro on-line výuku potřebné vybavení (tzn. především internet a počítač), budou vyučující zadávat potřebné učivo a úkoly prostřednictvím mezidveřního prostoru napravo od hlavního vchodu, kde bude mít každý žák určenou lavici, na které budou mít tito žáci připravené úkoly a učivo. Je tedy nezbytné denně tento prostor navštívit.

Na rozdíl od distanční výuky, která probíhala na jaře, je účast na výuce z domova tentokráte povinná, a pokud se této výuky nebudou moci žáci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů zúčastnit, je nutné, aby tyto žáky jejich zákonní zástupci omluvili.

Školní stravování v době distanční výuky

  1. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, ale pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30.
  2. Při vyzvedávání obědů do jídlonosiče je jídlo možno vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa.

Žádáme rodiče žáků, kteří se budou v daném týdnu vzdělávat distančním způsobem a nemají zájem o školní stravování svého dítěte, aby školní stravu řádně odhlásili

(https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0166)

Další informace:

  • Podzimní prázdniny potrvají celý týden od 26. do 30. října
  • Školní družina a 1. stupeň – stejný režim jako doposud
Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings