Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace ŠJ – stravování po dobu distančního vzdělávání

  1. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, ale pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30.
  2. Při vyzvedávání obědů do jídlonosiče je jídlo možno vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa.

Žádáme rodiče žáků, kteří se budou v daném týdnu vzdělávat distančním způsobem a nemají zájem o školní stravování svého dítěte, aby školní stravu řádně odhlásili.

(https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0166)