Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Vyhlášení ředitelského volna pro žáky 2. stupně

Na pátek 25. 9. 2020 vyhlašuje ředitel školy podle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze závážných organizačních důvodů ředitelské volno pro žáky 2. stupně (6.-9. ročník).

U žáků 1. stupně v tento den proběhne výuka dle běžného rozvrhu.

V době ředitelského volna bude vařit školní jídelna pro 1. stupeň a bude rovněž zajištěn provoz školní družiny v neomezeném provozu.