Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace k předávání vysvědčení 26. června

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jste již byli informováni v minulých dnech, předávání vysvědčení se mohou zúčastnit všichni žáci školy a proběhne u většiny tříd v pátek 26. června v 8.00. Vstup do školy bude umožněn od 7.30. Výjimkou jsou žáci těchto tříd: 8.D (sraz v 8.30 u vchodu 2. stupně), 9.A (sraz v 9.15 v areálu Sokolíku) a 9.C (sraz v 9.15 v areálu Sokolíku).

Žáci budou ze školy odcházet po předání vysvědčení v 8.45 (kromě výše uvedených výjimek).

Téměř od všech žáků již máme vybraná čestná prohlášení o nepřítomnosti příznaku virového infekčního onemocnění. Pokud jste tak ještě neučinili, je třeba toto prohlášení odevzdat v pátek při vstupu do školy. Bez tohoto prohlášení nebude umožněn žákovi vstup do školy. Všichni žáci musí mít roušky.

Ve dnech 29. a 30. června vyhlásil ředitel školy ze závažných organizačních důvodů volné dny pro žáky (tzv. ředitelské volno).

Rád bych všem rodičům poděkoval za neocenitelnou pomoc v době distanční výuky a pevně věřím v to, že 1. září již výuka bude probíhat standardním způsobem.

S přáním pevného zdraví a slunného léta se spoustou krásných zážitků

Lukáš Synek, ředitel školy​