Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Výuka žáků 2. stupně – informace

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

od 8. června budou zahájeny třídnické a konzultační hodiny pro žáky 2. stupně v prostorách školy. Bližší informace naleznete v tabulce níže. Připomínáme, že žáci musí při svém prvním příchodu do školy odevzdat pedagogickému pracovníkovi školy podepsané a vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaku virového infekčního onemocnění. Do školy budou vpuštěni pouze žáci s tímto prohlášením. Podmínkou účasti ve výuce je rovněž žádost, kterou bylo možné elektronicky (případně v tištěné verzi do schránky školy) zaslat do 1. června.