Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Možnost dobrovolné účasti žáků 6., 7. a 8. tříd ve škole – informace

Vážení rodiče,

od 8. června budou mít žáci 6., 7. a 8. ročníku ve skupinkách po maximálně 15 možnost účastnit se konzultačních a třídnických hodin v prostorách školy. Tyto aktivity budou probíhat jeden den v týdnu 3 vyučovací hodiny. Který den to bude a v jakém čase, vás budeme informovat až na základě celkového zájmu. Pobyt ve škole bude bez zajištění školního stravování.

Z organizačních důvodů je nutné požádat o účast vašeho dítěte nejpozději do 1. června.

Žádost o zařazení do výuky v prostorách školy lze podat dvěma způsoby:

Vyplněním elektronické žádosti (odkaz pro vyplnění žádosti byl všem rodičům 6. – 8. tříd zaslán přes ŠIS Bakaláři).

nebo

vyplněním žádosti v tištěné podobě. Tiskopisy jsou k vyzvednutí v mezidveřním prostoru školy (vpravo od hlavního vchodu školy) ve všední dny mezi 8. a 14. hodinou. Pokud využijete tuto možnost, vhoďte vaši vyplněnou žádost do schránky, kterou naleznete rovněž ve zmiňovaném mezidveřním prostoru.

Podmínkou umožnění vstupu žáka do školy je odevzdání  čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE nebo  k vyzvednutí v mezidveřním prostoru školy). Podepsané prohlášení předloží zákonný zástupce nebo samotný žák pedagogickému pracovníkovi školy před prvním vstupem do školy. Pokud nebude výše uvedené prohlášení odevzdáno, nebude žákovi umožněn vstup do školy. Důvodem pro nevpuštění do školy bude i teplota vyšší než 37,5°C a nepodání žádosti o zařazení do výuky do 1. června.

Účast na výuce v prostorách školy není povinná. Ti rodiče, kteří nemají o tuto formu vzdělávání zájem, nemusí podávat žádnou žádost ani školu o této skutečnosti informovat. Dálková forma vzdělávání bude i po 8. červnu pokračovat v nezměněné podobě jako doposud.