Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Výuka žáků 1. stupně v prostorách školy – termín podávání žádostí končí 18. května

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

dovolte mi vám připomenout, pokud máte zájem o zařazení svého dítěte od 25. 5. do vzdělávání v prostorách školy, že je třeba vyplnit a zaslat (nebo odevzdat) žádost do 18. 5.

Tuto žádost lze podat dvěma způsoby:


Vyplněním elektronické žádosti (odkaz pro vyplnění žádosti byl všem rodičům 1. stupně zaslán přes ŠIS Bakaláři.

nebo

vyplněním žádosti v tištěné podobě. Tiskopisy jsou k vyzvednutí v mezidveřním prostoru školy (vpravo od hlavního vchodu školy) ve všední dny mezi 8 a 14 hodinou. Pokud využijete tuto možnost, vhoďte vaši vyplněnou žádost do schránky, kterou naleznete rovněž ve zmiňovaném mezidveřním prostoru.

Podmínkou umožnění vstupu žáka do školy je odevzdání  čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE, nebo  k vyzvednutí v mezidveřním prostoru školy). Podepsané prohlášení předloží zákonný zástupce nebo samotný žák pedagogickému pracovníkovi školy před prvním vstupem do školy 25. května. Pokud nebude výše uvedené prohlášení odevzdáno, nebude žákovi umožněn vstup do školy. Důvodem pro nevpuštění do školy bude i teplota vyšší než 37,5°C a nepodání žádosti o zařazení do výuky do 18. 5.

V případě, že nebude z výše uvedených důvodů umožněn žákovi vstup do školy, budou kontaktováni rodiče na telefonním čísle, které uvedli ve své žádosti. Prosíme, abyste, pokud to bude možné, byli na telefonním příjmu.

 

Dále bych rád odpověděl na některé vaše dotazy:

Bude dětem při vstupu měřena teplota?
Při vstupu bude všem dětem měřena teplota a dezinfikovány ruce.

Budou mít žáci svého třídního učitele a budou ve svých třídách?
Děti nebudou ve svém běžném třídním kolektivu, ale budou vytvořeny skupiny po maximálně 15 žácích. Naší snahou je, aby byly skupiny vytvořeny podle ročníku, ale podle dosavadní skladby přihlášek to nemůžeme zaručit. Řada učitelů 1. stupně patří do rizikové skupiny a z tohoto důvodu budou pracovat z domova při distančním vzdělávání žáků, kteří se vzdělávání v prostorách školy nezúčastní. Skupiny žáků budou dopoledne vzdělávat učitelky 1. a zřejmě i 2. stupně a odpoledne vychovatelky ŠD a asistentky pedagoga.

Jak bude vypadat organizace výuky?
Do značné míry to bude záležet na celkovém počtu žáků, ale hrubý nástin naleznete ZDE.

Bude možné požádat o zařazení dítěte do vzdělávání v prostorách školy v době, kdy toto vzdělávání již poběží?
Nebude. Skupiny žáků budou od 25. 5. do 30. 6. neměnné.

Bude možné pobírat ošetřovné i po 25. 5.?
Tuto možnost schválila vláda dne 13. 5. – podrobnosti o ošetřovném např. ZDE.

Lze již dříve podanou žádost o zařazení dítěte do vzdělávání v prostorách školy vzít zpět?
Ano, toto možnost máte, ale pouze do 18. 5. Stačí napsat přes Bakaláře vedení školy.

Lukáš Synek, ředitel školy

Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings