Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace o rozdělení žáků 9. ročníku do skupin a další informace – rozesláno přes Bakaláře

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

dnes bylo všem rodičům žáků 9. ročníku, kteří požádali o účast svého dítěte v přípravě na přijímací zkoušky na střední školy, rozesláno přes ŠIS Bakaláři rozdělení žáků do skupin s dalšími důležitými informacemi (termín zahájení, místo a čas srazu aj.)

Žáci počkají v určený den a čas před venkovním vchodem do šaten 2. stupně. Žádáme žáky, aby ke škole přicházeli přesně v určený čas (ne dříve ani později). Před vchodem je nutné dodržovat odstupy 2 metry. Před vstupem do školy je nutné odevzdat asistentce pedagoga zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE). Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy. Vstup nebude umožněn ani žákům s teplotou vyšší než 37,5°C (teplota bude měřena bezdotykovým teploměrem).

Vzhledem k tom, že se nevaří, dejte svým dětem svačinu a pití.