Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

Vážení rodiče,

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

si můžete stáhnout ZDE, nebo si ho vyzvednou v tištěné podobě v mezidveřním prostoru, do kterého se vstupuje dveřmi vpravo od hlavního vchodu ve všední dny v době

8.00 až 14.00.

Podepsané prohlášení zákonným zástupcem žáka je podmínkou pro vzdělávání žáků v prostorách školy. Bez tohoto prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do školy.

Podepsané čestné prohlášení odevzdají rodiče žáka nebo samotný žák při prvním vstupu do školy po zahájení výuky v prostorách školy, a to pedagogickému pracovníkovi, který bude u vchodu do školy. 

Dobrovolná účast při vzdělávání v prostorách školy bude zahájena:

  • žáci 9. ročníku – 11. května (příprava na přijímací zkoušky na SŠ)
  • žáci 1. stupně – 25. května

Žáci, kteří se nebudou účastnit vzdělávání v prostorách školy, budou i nadále vzděláváni distanční formou.

Aktuální informace včetně pravidel pro vzdělávání žáků v prostorách školy sledujte na

www.sestka-fm.cz