Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Nástup žáků 1. stupně do školy

Stále čekáme na slíbený metodický pokyn MŠMT. Ihned po vydání tohoto pokynu zveřejníme bližší informace a třídní učitelé zašlou rodičům přes Bakaláře dotazník na téma nástupu jejich dětí do školy (docházka pravděpodobně nebude povinná).