Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace k hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 211/2020 Sb. proběhne hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020 níže uvedeným způsobem.

V hodnocení na vysvědčení se zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020);
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku;
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu – pravděpodobně žáci 1. stupně od 25. 5.);
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáků za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol bude s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohledněno:

  • snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  • samostatné práce žáků o samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  • četba související se zadanými úkoly;
  • portfolia prací žáků.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Vzhledem k tomu, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, nebudou v tomto školním roce naplněny všechny výstupy ŠVP a hodnocení nelze uskutečnit podle stejných měřítek jako v minulých letech, jak je stanoveno v § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a v příloze č. 1 školního řádu – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

Dne 30. 4. 2020

Mgr. Lukáš Synek, ředitel školy