Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Pokyny k vrácení přeplatků stravného

Z důvodu opatření kvůli koronaviru se ve školní jídelně nevařilo od poloviny března 2020. Všem strávníkům platícím stravné v hotovosti vznikl přeplatek na stravném. Zde uvádíme pokyny, jak postupovat při žádosti o vrácení stravného.

PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ:

Žáci 1. stupně mají započít výuku ve škole 25. května 2020. Pokud se vyřeší, jakým způsobem se budou žáci ve školní jídelně stravovat a vy budete mít zájem o školní stravování, zakoupíte si stravenky ve vyhlášených termínech. Při nákupu bude žákům odečten přeplatek za březen.

Pokud žák do školy nenastoupí, bude přeplatek vrácen na bankovní účet.

PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ:

Žákům 2. stupně bude přeplatek za březen vrácen na bankovní účet. Tímto vás žádáme, abyste poslali email vedoucí školní jídelny: marta.musalkova@sestka-fm.cz nebo pokladní školní jídelny: andrea.kasajikova@sestka-fm.cz  s žádostí o vrácení přeplatku. V žádosti uveďte jméno dítěte, ZŠ, třídu, číslo čipu a číslo účtu, kam přeplatek zaslat.

Žákům 9. ročníků zašleme zpět zálohy na stravné na inkasní platby ve výši 600,- Kč

Informace k vrácení čipů na stravné poskytneme v následujících dnech na stránkách školy.

PRO CIZÍ STRÁVNÍKY:

Cizím strávníkům platícím stravné v hotovosti vznikl přeplatek na stravném, který bude vrácen na bankovní účet. Prosíme o zaslání emailu vedoucí školní jídelny:  marta.musalkova@sestka-fm.cz nebo pokladní školní jídelny: andrea.kasajikova@sestka-fm.cz s žádostí o vrácení přeplatku. V žádosti uveďte své jméno, ZŠ, číslo čipu a  číslo účtu, kam můžeme přeplatek zaslat.

Pro případ, že cizí strávník nemá email nebo přístup k počítači, může vhodit do schránky školy písemnou žádost o vrácení přeplatku stravného.

Ve výjimečných případech, kdy rodiče žáků nebo cizí strávníci nemají bankovní účet, budou vypsány termíny, kdy se můžete dostavit k vyplácení přeplatku v hotovosti.